Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600
TTIP/CETA-nyheder | STOP-TTIP
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Marianne Grimmenstein kæmper sin egen kamp mod handelsaftalen med Canada

En 69-årig tysk musiklærerinde kan måske stoppe CETA-aftalen. Hun forbereder den største civilsag, Tyskland nogensinde har set. Hun vil bringe aftalen for den tyske forfatningsdomstol. 41.000 mennesker støtter sagen i gruppesøgsmålet.

CETA er en pendant til TTIP-aftalen med USA, men Grimmstein mener, at CETA er vigtigere: CETA vil danne præcedens. Hvis det skulle lykkes for hende at få stoppet ratificeringen af CETA, kan hun måske også stoppe TTIP.

Måske kan det overraske, at en musiklærer har så travlt med CETA. Men hun har ikke kun undervist i fløjtespil i 40 år, men også været “hobbyadvokat”, som hun kalder det, i over 20 år, og hun har lige så længe været medlem af foreningen ”Mehr Demokratie”. Som hobbyadvokat har hun især beskæftiget sig med forfatningsret og folkeret (international lovgivning). Hun går meget op i grundloven og grundlovsbrud. Interessen har hun fra sin far og farfar, der var advokater i Budapest, hvor de selv voksede op.

Hun har nu i fire år beskæftiget sig intenst med frihandelsaftalerne. Hun læste en artikel, der beskrev, hvordan TTIP brød den tyske grundlov, og derpå formulerede hun i 2014 et ti siders forfatningsanklageskrift mod CETA. Vigtigste kritikpunkt: Borgernes valgret vil blive udlignet/ophævet af frihandelsaftalen. Uanset hvem man vælger – i en kontrovers med udenlandske investorer vil en indenlandsk politiker intet kunne stille op. Hendes anklageskrift kom dog for tidligt. CETA var ikke sendt til ratifikation endnu og kunne derfor ikke indklages for retten. Der lå simpelthen ikke et færdigt dokument, som retten kunne tage stilling til, og hendes sag blev afvist.

Sagen havde skabt en del opmærksomhed, og hun blev kontaktet af nogen bag et websted, der samler underskrifter. De tilbød at sætte en underskriftindsamling op på www.change.org til støtte for hendes projekt. Der er nu indkommet over 100.000 underskrifter og indsamlet 14.000 euro, som skal bruges på at få en forfatningsekspert til at formulere den nye klage. Og lykkes det ikke denne gang heller, vil hun tage sagen til EU-domstolen. Men hun glæder sig over det stigende antal støtter.

Talen om, at folk er trætte af politik, er noget pjat, mener hun. Men folk skal aktiveres. ”Et folk, som man ikke spørger, kan ikke blive aktivt eller handle.”

Kilde:  Oprindelig artikel her

Skriv under her

**********

To mænd i Holland vil stoppe TTIP

Niesco Dubbelboer og Arjen Nijeboer er imod CETA og TTIP. De to hollændere repræsenterer millioner af mennesker i hele Europa, som ikke ønsker handelsaftalerne med Canada og USA. Men i modsætning til mange kritiske europæere har Niesco og Arjen et pressionsmiddel: De vil organisere en folkeafstemning, der skal bringe CETA, og måske også TTIP, til fald. Det ville være et mirakel. Det fungerer sådan: CETA kan kun vedtages enstemmigt. Den skal accepteres af alle EU-lande. Stemmer bare en medlemsstat mod aftalen, er den faldet. Og siger hollænderne nej til CETA, så er TTIP sandsynligvis også færdig. Og andre medlemsstater, såsom Portugal, Østrig og Grækenland, vil også turde give udtryk for deres kritik.

Egentlig burde vi have folkeafstemning om TTIP og CETA i hele Europa. Men kun i fem lande kan befolkningen selv kræve en folkeafstemning. Det land, hvor chancerne er størst, er Holland, hvor 300.000 borgere kan kræve folkeafstemning. Den hollandske organisation Meer Demokratie, (søsterorganisation til den tyske), som Arjen og Niesco arbejder i, har selv fået indført denne mulighed i landet, så de ved, hvordan det skal gøres.  Men Meer Democratie i Holland har brug for støtte til at løfte en så stor kampagne.

Bare med 10, 30 eller 50 euro kan de komme videre med organiseringen af en slagkraftig kampagne. Man kan donere til kampagnen her: https://www.mehr-demokratie.de/ssl-spenden.html

Kilde: Læs her

**********

800 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har deltaget i en undersøgelse

Prognos Research Institute fik til opgave af BVMW (tysk brancheforening for SMV’er) og Schöpflin Foundation at lave en survey om TTIP. Prognos fik svar fra 800 små og mellemstore virksomheder, der var medlem af BVMW. Resultatet var klart og tydeligt: Undersøgelsen viste, at 62 pct. af firmaerne forventer, at resultaterne af aftalen bliver enten “ret negative” eller “meget negative”. Kun 22 pct. forventer en positive konsekvens. Desuden regner de tyske SMV’er ikke med, at aftalen specielt vil gavne deres egne virksomheder. De mener, at TTIP i højere grad vil være til gavn for de store virksomheder.

Læs mere her.pdf

 **********

TTIP fash mob i Bruxelles

Ved et højt profileret møde om TTIP i Bruxelles blev de internationale TTIP-forhandlere noget overraskede, da salen brød ud i sang.

Flash mob mod TTIP. Se den her

**********

Er ICS bedre end ISDS?

ISDS er det retssystem, der skal klare konflikter eller tvister mellem investorer og stater, når det udvidede handelssamarbejde er på plads. Tvister kan bestå i uenighed om love, som en stat ønsker at vedtage eller stramme, og som på en eller anden måde ødelægger eller underminerer virksomhedens investering i det land. ISDS findes i mange internationale aftaler, og man har set flere sagsanlæg under ISDS, hvor et land fx har ønsket at beskytte et naturområde, hvilket så har skadet virksomhedens interesser. Den canadiske virksomhed Trans-Canada har for nylig sagsøgt USA for 15 mia. dollar, fordi USA har forkastet et stort rørlægnings- og olieføringsprojekt med olie (udvundet af tjæresand eller oliesand), der skulle transporteres fra Alberta i Canada til Nebraska i USA. Se mere her

Lignende sager over hele verden har resulteret i, at store virksomheder har fået snablen ned i skatteydernes lommer som kompensation for tabt fortjeneste. Sagen føres for et internationalt tribunal bestående af private voldgiftsmænd, der skal finde ud af, om privat fortjeneste eller det offentliges interesser skal veje tungest.

Denne ordning har imidlertid skabt voldsomme protester og i en offentlig høring opfordrede 97 pct. af høringssvarene Kommissionen til at udelade bestemmelser, der indeholder særlige virksomhedsprivilegier.

For at omgå denne kritik har EU-kommissionen så i efteråret 2015 lavet en revideret udgave af ISDS kaldet ICS (Investment Court System), som skal danne grundlag for alle nuværende og fremtidige investeringsforhandlinger inkl. TTIP. Den skulle så beskytte staters ret til at lovgive frit.

Men en grundig analyse fra Corporate Europe Observatory viser noget andet: ICS vil give tusinder af virksomheder beføjelser til at omgå national lovgivning og sagsøge regeringer i parallelle tribunaler; den kan hæmme god lovgivning beregnet på at beskytte mennesker og natur på hele planeten. ”ICS er ISDS genopvakt fra de døde – en Zombie ISDS.”

Læs et resumé af rapporten her

Den fulde rapport her (Se især kap. 5, hvor EU’s definitioner på investorer og investeringer gennemgås kritisk)

Miljøbevægelsen Noah har lavet en illustrativ brochure om ICS. Se den her

 

 

Share This