Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Bayern vil prøve at stoppe CETA med folkeafstemning

En ny alliance mellem fem NGO’er vil starte et borgerinitiativ (underskriftindsamling) i Bayern mod CETA. En ændring i den bayriske forfatning fra 2013 giver parlamentet ret til at vedtage en lov, der pålægge den bayriske regering at stemme på en bestemt måde i Tysklands andetkammer Bundesrat, hvis Bayern afgiver rettigheder til EU. En sådan lov kan også laves via et borgerinitiativ – altså hvor borgere fremsætter et lovkrav og med et vist antal underskrifter fremtvinger en folkeafstemning.

Først skal der samles 25.000 underskrifter, hvilket ikke skulle være noget problem. Næste step, som er mere problematisk, går ud på, at 940.000 bayriske borgere skal gå hen på deres rådhus og personligt indskrive sig som støtter af initiativet. Hvis det lykkes, skal der være en folkeafstemning, hvis resultat er bindende. Den bayriske regering kan dermed blive pålagt at sige nej til ratificeringen i Forbundsrådet, som er delstaternes parlament – et slags overhus, der skal godkende love vedtaget af det tyske parlament.

Alliancen vil nu kontakte en masse lokale og nationale NGO’er samt den bayriske opposition for at samle støtte.

Mere info kan fås ved henvendelse her: info@volksbegehren-gegen-ceta.de eller via Karl Bär på kb@umweltinstitut.org

Goddag CETA – farvel demokrati!

af Felix Heilmann

I et ægte demokrati har parlamenterne det sidste ord i alle vidtrækkende beslutninger. Dog ikke, når det kommer til at handelsaftaler: En klausul i CETA vil tillade store dele af den at træde i kraft uden nogensinde at bliver vedtaget i noget parlament – herunder den meget afskyede ISDS-mekanisme til beskyttelse af investeringer!

Lige nu forbereder ledere i hele Europa lige så stille CETA’s ikrafttræden via denne bagdør, hvilket vil give CETA mulighed for at blive indført, når Rådet for Den Europæiske Union – m en ingen af ​​de europæiske parlamenter – har givet sit samtykke, en bagdør, der har været beskrevet af det tyske ministerium for økonomi som “perfectly democratic” for nylig.

Du tror, ​​det ikke kan blive værre? Så hør her: Takket være en sætning, skjult et sted på side 228, vil EU-medlemsstater være omfattet af virksomhedsretssager, selv om de går mod CETA – i hele tre år! I artikel 30,8 i CETA aftalen hedder det, at ISDS-sager “kan indgives […] inden for tre år efter en evt. suspension eller opsigelse af aftalen”.

Så lad os sætte brikkerne sammen: Beslutningstagere presser i øjeblikket på for “midlertidig implementering” af CETA. Det vil betyde, at “formentlig 95 procent” – ifølge den canadiske chefforhandler Steve Verheul – vil træde i kraft, når 15 ud af de 28 EU-landes regeringer har givet deres samtykke. Disse 95 procent vil omfatte virksomhedsdomstole, som Bernd Lange, formand for Europa-Parlamentets udvalg for international handel, indrømmede.
Uden omsvøb: Hverken Europa-Parlamentet eller noget nationalt parlament behøver at skulle give deres samtykke til CETA, for at den kan indføres!

Og det bliver værre: Selv hvis et parlament i en medlemsstat beslutter at afvise CETA, ville der ikke være nogen retlig forpligtelse for EU til at træde ud af traktaten. At forlade traktaten vil kræve en afstemning i Rådet, som ikke er direkte berørt af de parlamentariske beslutninger – dit parlaments demokratiske beslutning vil ikke gøre en forskel.

Læs mere og grundigere her: https://stop-ttip.org/blog/good-bye-democracy-hello-ceta/

Valloniens parlament siger nej til CETA

Vallonien, en delstat i Belgien, har netop vedtaget en resolution imod CETA, som gør, at parlamentet ikke kan underskrive traktaten.

Se mere her http://participer.stop-ttip.be/groups/5/files/37

 

 

Share This