Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/stop-ttip.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Dette er hovedkonklusionen i en ny juridisk analyse, der gennemgår, hvordan det europæiske forsigtighedsprincip vil få det sværere over for risikoprincippet.

 

Forsigtighedsprincippet gør det muligt at reagere hurtigt, når der muligvis foreligger en fare for menneskers, dyrs og planters sundhed eller for miljøet. I tilfælde, hvor de tilgængelige videnskabelige data ikke muliggør en fuldstændig risikovurdering, skal forsigtighedsprincippet f.eks. give mulighed for at forhindre distribution af produkter, der kan være farlige, eller trække sådanne produkter tilbage fra markedet.(Læs mere her)

Med andre ord, EU kan fx forbyde hormonforstyrrende stoffer, når videnskaben ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslå, at stofferne er problemfrie for folkesundheden.

Risikoprincippet er nærmest den omvendte tilgang.

Her skal videnskaben fastslå eller sandsynliggøre, at der fx er en sammenhæng mellem et konkret hormonforstyrrende stof og den faldende mængde af kønshormon hos børn i USA. Der kan dermed produceres legetøj med hormonforstyrrende stoffer, indtil myndighederne med videnskaben i hånden har påvist en direkte årsag/virkning mellem det konkrete stof og en skade.

Hvorfor er forsigtighedsprincippet under pres?

Det er det af den simple grund, af princippet ikke fastslås og pointeres i de konkrete aftaler mellem EU og Canada/USA i de to handelsaftaler.

Det vil betyde, at amerikanske og canadiske virksomheder vil have nemmere ved at argumentere for, at regulering (lovmæssige indgreb som fx mærkning) er i strid med handelsaftalen, da EU ikke kan pege i aftalen og sige: “Det står lige her, at vi kan anvende forsigtighedsprincippet, når vi regulerer.”

Så det store spørgsmål til Cecillie Malmström, når hun siger, at hverken CETA eller TTIP vil give EU lavere standarder for sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, er faktisk: Hvorfor er forsigtighedsprincippet, der lige netop sikrer sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, ikke skrevet ind i aftalerne som en juridisk garanti?

Kilde: https://www.foodwatch.org/fileadmin/Themen/TTIP_Freihandel/Dokumente/2016-06-21_foodwatch-study_precautionary-principle.pdf

 

 

 

 

 

 

Share This